100 Recent Searches | View all categories

Alexander McQueen

Categories: Fashion brands

Word Pinyin Traditional Chinese Explanation

亚历山大·麦昆

yà lì shān dà ·mài kūn

亞曆山大·麥昆

亚历山大·麦昆(Alexander McQueen,本名:Lee Alexander McQueen,1969年3月17日-2010年2月11日)是英国著名的服装设计师,有坏孩子之称,被认为是英国的时尚教父。